Giải Trí: Sập Phòng Về Sau, Ta Bằng Tài Hoa Tiếp Tục Tra Nam

Giải Trí: Sập Phòng Về Sau, Ta Bằng Tài Hoa Tiếp Tục Tra Nam
 Thể loại:

Đô Thị

 Tình trạng: 7 Chương
 Lượt Xem: 29
 Chia sẻ truyện: share Pinterest share linkedin share reddit share tumblr
 Đánh giá truyện:
Đánh giá: 10 /10 từ 0 lượt

Xuyên việt đến thế giới song song về sau, Trương Hoan một đầu đâm vào giới giải trí thả bản thân.

Chân đạp mấy đầu thuyền, thời gian quản lý đại sư, chuyện xấu so sánh phẩm nhiều…

Cuối cùng có một ngày, sập phòng.

“Dán rơi là không thể nào dán rơi, đã không làm được lưu lượng vậy cũng chỉ có thể bằng thực lực.”

“Phong sát ta, đó là các ngươi tổn thất.”

Mọi người lúc này mới phát hiện, hắn thế mà cầm kỳ thư họa không chỗ không tinh, thi từ ca phú không gì không biết.

Bằng vào hơn người tài hoa, hắn tại trong vòng giải trí tiếp tục không kiêng nể gì cả làm lấy tra nam.

A Phi, là đỉnh lưu cự tinh.

Tất cả người đều nhìn tê, “Bị hắn cặn bã có thể hiểu được, đây mẹ nó nữ nhân nào chống đỡ được.”

Đang đọc truyện Giải Trí: Sập Phòng Về Sau, Ta Bằng Tài Hoa Tiếp Tục Tra Nam truyện chữ, truyện tranh tại metruyenfull.org truyện thuộc nhiều thể loại Đô Thị hấp dẫn


Danh Sách Chương Lưu Truyện